Verksamhet

På Växthuset vill vi erbjuda våra barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Hos oss finns idag plats för 21 barn i åldrarna 1-6 år. Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad. Verksamheten sköts av utbildad personal.
Förskolan har en kristen inriktning, vilket bl. a innebär att vi har en ”kompisklubb” där vi berättar om vad som står i bibeln och talar om vårt förhållningssätt mot varandra. Vi ber bordsbön och sjunger sånger med kristet budskap. Vi vill väcka intresse och förmedla kunskap genom att i olika teman utforska vår omvärld.

Vi strävar efter att varje barn skall utveckla sin förmåga att:

  • Lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.
  • Fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och ta ansvar för gemensamma regler.
  • Bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.
  • Utveckla sin motorik och kroppsuppfattning.
  • Utnyttja uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • Reflektera över livsfrågor i vardagen och utveckla förståelse för att alla människor har lika värde.

Biblioteks- och teaterbesök ingår i verksamheten liksom utflykter till skogs- och parkmiljö. Dessutom används en gymnastiksal i närheten för de äldsta barnen. Personalen dokumenterar barnens vardag på förskolan i ord och bild. Varje barn har en dagbok där barnets utveckling, speciella händelser, roliga historier mm. antecknas. Då barnen lämnar Växthuset får de med sig dagboken samt ett litet fotoalbum med trevliga fotominnen.

Comments are closed