Om Vaxthuset

Växthuset är en föräldrakooperativ förskola med kristen profil. Det innebär att personal och föräldrar i den dagliga verksamheten arbetar för att barnen här, genom de kristna tankarna om allas lika värde, trygghet och omtanke om andra, ska växa upp till trygga, självständiga och medkännande individer. Här finns inget krav på att de familjer som söker plats på Växthuset ska vara aktiva troende. Däremot bör man givetvis acceptera och ställa upp på vår kristna profil. I verksamheten märks vår profil främst genom den atmosfär som vår personal skapar. Dessutom har barngrupperna varje vecka en kristen temastund och inför varje måltid ber vi bordsbön.

Föräldrakooperativ

Att vara medlem i en föräldrakooperativ förskola är inte bara att på ett mer ingående sätt få insyn i verksamheten – det blir ganska snart ett sätt att leva. Växthuset är nämligen till stora delar helt uppbyggt på våra föräldrar. Den pedagogiska verksamheten sköts av vår personal, men all övrig verksamhet står familjerna för: reparationsarbeten, personalfrågor, löner, säkerhetsfrågor – ja allt! Varje familj/förälder får vid årsmötet i mars en särskild uppgift som de/denne ska sköta.

Men att vara kooperativmedlem innebär inte bara arbete utan också många andra glada stunder tillsammans med övriga familjer. Vi brukar ha gemenskapsfester, höstupptakter, luciafirande, julgransplundring….för att inte tala om våra storstädnings- och fixardagar som alltid på något sätt blir rena föräldrafesterna samtidigt som vår förskola blir rustad!

Styrelsen

Samtliga familjer äger en röst när beslut ska fattas. Detta sker på våra kooperativmöten som genomförs ungefär varannan månad. De punkter som tas upp har då förberetts av kooperativets styrelse – som också den utgörs av föräldrar.

Comments are closed