KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2014

Med anleding av att den vakanta ordförandeposten ej kunnat tillsättas till följd av att ingen visat intresse för denna post inför genomfört årsmöte den 13/3 2014 utlyses en extra föreningsstämma.

Härmed kallas representanter från samtliga familjer till denna extra föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 24 april: 18.00-20.00
Plats: Växthuset

Under mötet kommer utöver val av ordförande även kvarvarande paragrafer som ej avhandlats färdigt till följd av de diskussioner som uppstod kring ordförandeposten även att avhandlas. Eventuellt kan även ändringar i Växthusets stadgar bli aktuella varvid det är extra viktigt att alla familjer närvarar vid detta möte.

Agenda erhålls vid mötet eller tidigast en vecka innan mötet.

För att underlätta mötesförhandlingarna önskas frivilliga representanter till nedanstående ansvarsposter för en tid av ett år innan mötet. Är du intresserad skriv upp dig snarast nedan.

Ansvariga familjer önskas till följande ansvarsposter:

  • Intagsansvarig, 1 person
  • Schemaläggare, 1 person
  • Marknadsföringsansvarig, 1 person
  • Valberedning, 2 personer
  • Lokalansvariga, 2 personer (nytt område)

Även frivilliga personer som är intresserade av ordförandeposten önskas då denna post är nödvändig att tillsätta för att få en komplett styrelse. Meddela ditt intresse till valberedningen: Cinthia Gübeli eller Laura Ylitalo. Senast en vecka innan mötet.

Varmt välkomna!

Hälsar Styrelsen, Karin och personal

Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *