Förskola Samklang AB

På extrainsatta årsstämman den 12/10 beslutades att Föräldrakooperativet Växthuset kommer att omvandlas till Förskola Samklang AB per 1/1 2017.

Den nya förskolan kommer att sätta musik och rörelse i centrum. Vi vill också främja utbytet mellan generationer samt att det kristna förhållningssättet och värderingarna bibehålls.

Ramar för den nya profilen i korthet:

  • Sång – musik – instrument – dans – rörelse – sensoriska upplevelser
  • Mål att samarbeta med partners inom passande genren inom musik och dans samt seniorboende
  • Samarbete som främjar byggandet av broar och förståelse mellan olika generationer